Inundatie

De polyester inundatiewal

Sinds 2015 zijn er testen uitgevoerd met polyester golfrollen als inundatiewal bloembollenland. Een perfect alternatief op de traditionele zanddijk. Met de polyester inundatiewal kan men dicht tegen de slootkant inunderen en wordt nagenoeg het gehele perceel behandeld. Daarnaast maakt de polyester inundatiewal het eenvoudiger om te inunderen op percelen met flinke afschot.

Polyester is uitermate geschikt voor deze toepassing. Polyester heeft zeer sterke mechanische eigenschappen. Afhankelijk van plaatdikte en hoogte kan polyester een waterdruk tot 100 kg/cm² dragen. Polyester golfrollen zijn meerder malen te gebruiken.

Atlas Acomfa bv is gespecialiseerd in het leveren van kunststof plaatmateriaal voor uiteenlopende toepassingen. Atlas heeft polyester golfrollen standaard in haar assortiment en merkt een toenemende belangstelling van loonwerkers voor de inundatie golfrollen.

Zie hieronder een gepubliceerd stuk uit Bloembollenvisie. Hierin wordt door voorbeelden uit de praktijk het voordeel van het gebruik van polyester golfrollen als inundatiewal uitgelegd.