Het daglicht van morgen

Atlas Acomfa is een autoriteit in het beleveren van kunststof (daglicht)oplossingen voor dak, gevel en wand. De kennisbank, de meedenker, de oplosser bij daglicht vraagstukken en optimale dienstverlening in klantgerichtheid, service, innovatie, continuïteit en distributie. Door onze positie in de markt voelt Atlas de verantwoordelijkheid om bezig te zijn met het thema duurzaamheid en hebben wij Atlas groen in het leven geroepen. Op deze pagina wordt aandacht gegeven aan de maatschappelijke- en bedrijfsdoelstellingen omtrent duurzaamheid.

Atlas groen

Nederland circulair in 2050

De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten, natuur- en milieuorganisaties, vakbonden, financiële instellingen
en andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan.
Het doel: een volledig circulaire economie in Nederland in 2050.

Biobase polycarbonaat

Atlas Acomfa loopt voorop met initiatieven op het gebied van circulaire economie. Wij bieden een assortiment polycarbonaat producten aan met een toegewezen aandeel van meer dan 70% hernieuwbare grondstoffen via massabalans. Atlas Biobase polycarbonaat heeft identieke fysieke, mechanische, thermische, optische, verwering- en verwerkingseigenschappen als standaard polycarbonaat producten. 

Biobase polycarbonaat is vervaardigd uit hernieuwbare grondstoffen, welke zijn afgeleid van afval residu, zoals secundaire gebruikte plantaardige oliën en afval uit de voedselindustrie. Biobase polycarbonaat stimuleert de vervanging van conventioneel polycarbonaat uit fossiele brandstoffen door gecertificeerde duurzame biogebaseerde alternatieven.

biobase polycarbonaat

BioBase polycarbonaat verkleint de ecologische voetafdruk en spaart fossiele bronnen

hernieuwbare grondstoffen

Hernieuwbare bronnen

BioBase polycarbonaat wordt toegeschreven aan hernieuwbare biogebaseerde grondstoffen

iedentieke kwaliteit

Identieke kwaliteit

BioBase polycarbonaat producten hebben dezelfde eigenschappen als conventionele polycarbonaat.

100 gecertificeerd

100% gecertificeerd

BioBase polycarbonaat producten zijn aantoonbaar toegeschreven aan hernieuwbare grondstoffen.

Recycle

Volledig recyclebaar

BioBase polycarbonaat producten zijn 100% recyclebaar en dragen bij aan een circulaire economie.

LCW6

Transporteurs

LCW Lean and green star e1677840821955

Atlas heeft een samenwerking met twee transporteurs voor Nederland en België. Beide transporteurs hebben de Lean & Green Star gekregen. Dit houdt in dat de onderneming in een periode van 5 jaar 20% reductie van CO2 heeft gerealiseerd.

Daarnaast wordt er gekozen bij de aanschaf van nieuw transportmateriaal voor schonere en zuinigere oplossingen, maken zij gebruik van moderne planningssystemen en krijgen de chauffeurs training op het gebied van brandstof besparende maatregelen.

Verpakkingsbeleid

Atlas Acomfa heeft als doel het gebruik van verpakkingsmateriaal in 2025 met 50% te reduceren. Om dit doel te halen zijn wij in 2023 gestart met een nieuw verpakkingsbeleid, waarbij zo min mogelijk plastic als verpakking wordt gebruikt. Het beleid is opgedeeld in 3 manieren van verpakken: standaard, weerbestendig en lange pallet. Indien de klant kiest voor het gebruik van een weerbestendige en/of lange pallet verpakking zal Atlas Acomfa extra kosten in rekening brengen.

Standaard

Standaard

Bij een standaard verpakking worden de producten verpakt met een weggooipallet, een afdekvel (karton of herbruikbaar gerecycled kunststof) en bandjes.

Pallet's

Weggooipallet

De Atlas weggooipallets zijn gemaakt van restmaterialen uit de hout industrie. 

Weersbestendigheid

Weersbestendig

Bij een weerbestendige verpakking worden de producten verpakt met op een houten pallet, rondom gewikkeld plasticfolie en bandjes.

Lange Pallet

Lange pallet

Een lange pallet wordt gebruikt als het materiaal meer dan 500 centimeter lang is of een afmeting groter van 175 x 250 centimeter heeft.