WKB

Essentieel: WKB – Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

WKB - Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) is een cruciale wetgeving die gericht is op het verbeteren van de bouwkwaliteit. Deze wetgeving brengt veranderingen met zich mee in de manier waarop bouwprojecten in Nederland worden uitgevoerd en beheerd. Een van de belangrijkste aspecten van de WKB is dat verantwoordelijkheid van bouwprojecten meer bij aannemers en leveranciers wordt gelegd. Dit betekent dat leveranciers een belangrijke rol spelen in het waarborgen van de kwaliteit van bouwmaterialen en -producten.

Onder de WKB hebben de volgende documenten aangeleverd te worden:

  • Verwerkingsvoorschriften:  Gedetailleerde instructies over hoe de producten correct moeten worden gebruikt en verwerkt. En richtlijnen over hoe producten veilig en efficiënt worden verpakt.
  • Kwaliteitsverklaringen (CE, DOP): Certificaten die de kwaliteit en conformiteit van producten bevestigen.
  • Onderhoudsadviezen: Richtlijnen voor het onderhoud van producten om hun levensduur en prestaties te garanderen.
  • Documentatie of verwijzing: Een fysiek document of een duidelijke verwijzing naar de website van de leverancier waar alle benodigde informatie te vinden is.

Documentatie bij Atlas Acomfa

Bij Atlas Acomfa hebben we ervoor gezorgd dat alle soorten documentatie gemakkelijk toegankelijk zijn op de website voor onze klanten. Wij bieden een uitgebreide verzameling van informatie waaronder:

  • Datasheets: Technische specificaties en kenmerken over het product.
  • Prestatieverklaringen: Documentatie die de prestaties van onze producten onderbouwen, zoals DOP (Declaration of Performance)  documenten.
  • Chemische bestendigheid: Details over hoe onze producten zich houden onder verschillende chemische omstandigheden.
  • Brandgedrag:  Informatie over hoe onze producten zich gedragen bij blootstelling aan vuur.
  • Montageadviezen: Aanbevelingen voor de correcte montage van producten.

Door deze documentatie beschikbaar te stellen, helpen wij onze klanten niet alleen om te voldoen aan de eisen van de WKB, maar ook om hoogwaardige en betrouwbare projecten te realiseren. Onze inzet voor transparantie en kwaliteit zorgt ervoor dat alle betrokken partijen met vertrouwen kunnen werken aan een veilige en duurzame bouwomgeving.