Vergunning boothuis

Een Alumon boothuis is een overdekte lig- of opslagplaats voor een boot. Wilt u een boothuis plaatsen, wijzigen of verwijderen? Dan heeft u ten alle tijden een omgevingsvergunning boothuis aan te vragen bij uw gemeente.

De gemeentes willen voorkomen dat buiten de bebouwde kom steigers/boothuizen voor privé gebruik worden gebruikt.

Binnen de bebouwde kom wil de gemeente voorkomen dat er zomaar te hoge steigers, of steigers met een overkapping (boothuizen) worden gebouwd.

Controlecheck vergunning boothuis

Controleer vooraf of u een vergunning boothuis nodig heeft. Dit doet u via de website van het Omgevingsloket. Kies tijdens het invullen van de checklist voor de activiteit “overig bouwwerk bouwen”. Tijdens de vergunningscheck wordt gevraagd of uw bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan dat geldt voor uw adres. Dit kunt u nakijken op de website Ruimtelijke Plannen.

Waterschappen kunnen ook voorwaarden scheppen voor het wel of niet plaatsen van een boothuis. Zie hieronder de verschillende waterschappen in Nederland. Voor meer informatie adviseren wij navraag te doen bij het waterschap in uw regio.

 1. Aa en Maas
 2. Amstel, Gooi en Vecht
 3. Brabantse Delta
 4. Delfland
 5. De Dommel
 6. Drents Overijsselse Delta
 7. Fryslân
 8. Hollands Noorderkwartier
 9. Hollandse Delta
 10. Hunze en Aa’s
 11. Limburg
 12. Noorderzijlvest
 13. Rijn en IJssel
 14. Rijnland
 15. Rivierenland
 16. Scheidestromen
 17. Schieland & Krimpenerwaard
 18. De Stichtse Rijnlanden
 19. Vallei en Veluwe
 20. Vechtstromen
 21. Zuiderzeeland
Vergunning boothuis