Blog Daglicht

EN17037 Daglicht in gebouwen

De nieuwe Europese norm voor daglicht in gebouwen EN17037 gaat in werking treden. De norm EN17037 heeft als doel architecten en ontwerpers richtlijnen te geven aan een optimale beleving van door daglicht gecreëerde verlichting in een gebouw en daarnaast het realiseren van een algehele efficiëntie.

Het huidige Nederlands Bouwbesluit 2012 verwijst voor het berekenen van de overeenkomstige minimale daglichtoppervlakte in haar m2 naar de kwantitatieve bepaling volgens norm NEN 2057.

De EN17037 geeft naast kwantitatieve grenzen ook kwalitatieve grenzen aan om het leef comfort in een gebouw te verbeteren en sluit beter aan op de maatschappelijke doelstellingen van welzijn en energie. De norm EN 2057 komt bij in werktreding van de nieuwe norm EN17037 te vervallen.

Voor meer informatie over de EN17037 klik hier