Thermische Werking

Thermische werking van polycarbonaat

Een van de product eigenschappen van polycarbonaat is het uitzetten en krimpen bij temperatuurverschillen. Daarom moet bij het bevestigen van polycarbonaat platen rekening gehouden worden met de thermische werking.  Als er rechtstreeks door de plaat geschroefd wordt, dan moeten de gaten 1.5 keer groter zijn dan de diameter van de schroef. Bij het plaatsen van een Atlas Lichtdak moeten de platen ook niet strak tegen de profielen gemonteerd worden. Maar wat is nou precies de thermische werking van polycarbonaat?

Uitzettingscoëfficiënt polycarbonaat
Uitzetting is 0.067 mm per lopende meter per graden Celsius. Je gaat uit van de temperatuur van het moment van monteren van de plaat.

Stel de temperatuur is 20 graden Celsius en de lengte van de plaat is 5.00 meter. Op een dak kan het al snel 60 graden Celsius worden. Je berekent het dan als volgt:

Temperatuurverschil:          40 graden
X
Lengte van plaat:                  5.00 meter
X
Uitzettingscoëfficiënt:         0.067

40 x 5 x 0.067 = 13.4 mm

Bij warmte zet de plaat uit, bij koude temperaturen krimpt de plaat.

Het is bij rechtstreekse montage door de plaat vooral belangrijk dat de platen voorgeboord worden 1.5 x de diameter van de schroef.