Polyester Gplfplaten

Montageadvies Atlas polyester golfplaten

Bij Atlas Acomfa leveren we hoogwaardige polyester golfplaten die ideaal zijn voor eenvoudige, licht hellende loodsen en overkappingen met een onderconstructie van hout of metaal. Met hun lage gewicht maken deze golfplaten het mogelijk om een relatief lichte onderconstructie te gebruiken. De standaardlengtes van de Atlas polyester golfplaten bieden flexibiliteit voor diverse toepassingen.
Zie hier de diverse polyester golfplaten

Voorbereiding essentieel

Voordat je begint met de montage van de polyester golfplaten, is een grondige inspectie van de onderconstructie essentieel. Identificeer mogelijke onvolmaaktheden zoals slechte rooilijnen, uitlijningsfouten en controleer de kwaliteit van het gebruikte hout of staal. Zorg ervoor dat de onderconstructie licht hellend is voor een optimale waterafvoor.

Bij het plaats van de Atlas golfplaten op een hellend dak, raden we aan om tegen de windrichting in te starten. Dit zorgt voor een zijdelingse overlapping in lijn met de windrichting, waar een optimale waterdichtheid wordt gewaarborgd. Zorg ervoor dat de platen haaks op de ondersconstructie ligt en bevestig deze direct op de juiste punten.

Overlaprichtlijnen

Bij overlappende golfplaten zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

De overlangse overlapping (parallel met de golfrichting):
Pijl naar rechts pictogram.ai Royalty Free Stock SVG Vector Helling <12°: overlap minimaal 1½ golven
Pijl naar rechts pictogram.ai Royalty Free Stock SVG Vector Helling >12°: overlap minimaal ½ golf

De zijdelingse overlapping (loodrecht op de golfrichting):
Pijl naar rechts pictogram.ai Royalty Free Stock SVG Vector Helling <12°: overlap 30 cm
Pijl naar rechts pictogram.ai Royalty Free Stock SVG Vector Helling >12°: overlap 20 cm

Bevestigingstips

Voor het bevestigen raden we het gebruik van de golfplaatschroeven aan. Boor de gaten met een boor die circa 3mm groter is dan de schroef. Draai de schroef aan volgens het “vast is vast” principe, waarbij de golf minimaal wordt ingedrukt. Plaats een ondersteuning zoals een afstandhouder op de gording om indrukken van de flexibele golfplaat te voorkomen.

De keuze van het bevestigingsmateriaal zoals het type schroef (advies schroeflengte: golfhoogte + minimaal 40mm voor in hout), en het aantal schroeven per m2 is afhankelijk van de windzone, gordingafstand en dakhelling. Bij type 177/51 is het advies 5 schroeven per m2 en bij golftype 76/18 is het advies 8 per m2 te monteren. Op onderste en bovenste gordingen adviseren wij “op elke golf” een golfplaatschroef te monteren, terwijl op tussenliggende gordingen wordt aanbevolen “om de 2 golven” een schroef te plaatsen. 

Gordingafstand en belasting

Een maximale gordingafstand van 140 centimeter wordt aanbevolen voor Atlas polyester golfplaten, afhankelijk van het type golf. Raadpleeg de belastingtabel op de datasheet voor specifieke informatie. Gordingen moeten vlak zijn, en de belasting moet gelijkmatig over de hele breedte van de golfplaten worden verdeeld.
De datasheets en meer informatie m.b.t Atlas polyester golfplaten is hier te vinden. 

Niet beloopbaar

Belangrijk om te benadrukken is dat Atlas polyester golfplaten zijn vervaardigd uit glasvezelversterkt polyester (GRP) en daarom tijdens en na de montage niet beloopbaar zijn. Het betreden van een dak/overkapping of het plaatsen van gewicht op het materiaal wordt niet toegestaan en Atlas Acomfa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele (vervolg)schade hierdoor veroorzaakt. Veiligheid staat voorop.