Windowpanel

Daglichtcassettes voor sandwichpanelen in hellende daken met HR++ isolatie zonder condensoverlast.

Driewandige Polycarbonaat Golfplaat

De 3-wandige polycarbonaat golfplaat 177/51 wordt gekenmerkt door hoge slagvastheid, lange levensduur, goede lichtdoorlaatbaarheid UV-bescherming. Voorraadlengtes kunnen middels knip/seal techniek op iedere gewenste lengte maat geleverd worden.

Polyester golfplaat als inundatiewal

Polyester 76/18 golfrollen als inundatiewal voor de bollen-en vasteplantenteelt als alternatief voor chemische grondontsmetting.

Windowpanel
paneel 01 compleet 200pix
Massief PC
Massief PC Acrylaat
Massief acrylaat
Massief Acrylaat
Golfplaten
pvc golfplaten 180
Profielplaten
pc profielplaten 180
Stabipol
stabipol golfplaten 180
Stabipanel
modulit
Stabirib
stabirib profielplaten 180
Balithe
balithe profielplaten 180
Stabilight
stabilight pc lichtstraten
Lichtstraten
alumon pc lichtstraten
Veestalkoepels
veestalbeugels
Kanaalplaten
kanaalplaten
Atlas Lichtdak
atlas lichtdak 150
Lichtkoepels
atlas lichtkoepel 150
Carports
carport
Bootsavers
bootoverkapping
Services
zaagmachine 200

samenstellingsvideo240
De ATLAS WINDOWPANELEN worden op dezelfde wijze gemonteerd als de overige sandwichpanelen. Het ATLAS WINDOWPANEL is gemaakt van een sandwichpaneel waardoor de aansluitingen net zo goed zijn als de sandwichpanelen onderling zowel links en rechts als boven en onder. De aansluitingen zijn dusdanig dat er geen warmteverlies kan optreden en dat de regenwater- en winddichtheid gewaarborgd is. De fraaie afwerking aan de onderzijde van het paneel komt mede tot stand door het kader om de onderplaat, zoals te zien op nevenstaande animatie video.

beluchtingsvideo240
Het ATLAS WINDOWPANEL is opgebouwd om een beluchtingsproces te faciliteren die vochtige lucht afvoert uit het het paneel voordat deze kan condenseren. Uit praktijk testen is gebleken dat bij een afgesloten paneel uitsluitend condensatie plaatsvindt tegen de transparante bovenplaat en niet tegen of in de meerwandige onderplaat. De meerwandige vlakke polycarbonaat onderplaat, ook wel kanaalplaat genoemd, is waterdampdoorlatend waardoor waterdamp tussen de onder- en bovenplaat kan bevinden. Tevens kan op andere manieren (warme) vochtige binnenlucht zich ophopen. Deze accumulerende waterdamp gaat condenseren bij lage buitentemperarturen tegen de de bovenplaat als deze niet wordt afgevoerd. Of met andere worden, de dauwtemperatuur komt in het paneel te liggen bij het ontbreken van een deugdelijke ventilatie. Tussen de transparante bovenplaat en de metalen bovenplaat van het sandwichpaneel bevindt zich een ruimte van enkele millimeters waardoor een luchtstroom van buiten naar binnen kan treden die met meeneming van de vochtige lucht naar buiten treedt door de ventilatiegaten bovenaan het paneel. Deze kleine luchtstroom wordt door natuurlijke wijze opgang gehouden door windzuiging. De geringe luchtstroom heeft geen effect op de isolatiewaarde van het paneel, deze wordt wrijwel volledige bepaald door de meerwandige onderplaat.

lichtcassette metEen traditionele lichtcassette bestaat uit een lichtdoorlatende kunststof bovenplaat in dezelfde profilering als die van het sandwichpaneel. De vlakke of licht geprofileerde lichtdoorlatende kunststof onderplaat bevat meestal opstaande randen (in een enkel geval randen van houten). De onderplaat wordt met schuimprofielen tegen de bovenplaat worden gelijmd of gekit. Ook de langsranden worden volledig dicht gekit.
window posGeschikt voor raam toepassing.
De bovenplaat van de lichtcassette kan langer gemaakt worden dan de onderplaatplaat waardor een cut back ontstaat waardoor pansgewijze overlap mogelijk is op het onderliggende sandwichpaneel. Een traditionele lichtcassettes kan volledig 4 zijdig omringt worden door sandwichpanelen.
kerndikte posGeschikt voor vrijwel iedere kerndikte.
De hoogte van opstaande randen van de onderplaat en de hoogte van de schuimprofielen worden zodanig aangepast dat de lichtcassette een gelijke kerndikte heeft als het sandwichpaneel. Soms is een grotere kerndikte dan 100 mm niet altijd mogelijk bij lichtcassettes.
isolatie negGeen of zeer beperkte keus in isolatiewaarde.
De onderplaat van lichtcassettes bestaan uit een enkelewandige onderplaat of een zeer dunne (4 of 10mm) meerwandige polycarbonaatplaat met beperkte isolatie waarde. Vaak is een keuze niet mogelijk.
zijafdichting negMatige of slechte aansluiting.
De onderplaat van een lichtscassette bestaat doorgaans uit een kunststofplaat met opstanden randen aan de zijkanten. De randen moeten zo goed mogelijk aangepast zijn op de (complexe) contactvlakken van de sandwichplaten. In lichtdoorlatende kunststof (GRP of PC) is het vrijwel niet mogelijk om een exact aansluiting met de sandwichpanelen te realiseren
tussengording negKans op faakosten.
Het schuimprofiel met een typische breedte van 50mm die onder- en bovenplaat van elkaar scheidt in een lichtcassette moet exact gepositioneerd worden ter plaatse van de gording. Bij onjuiste positie is het daglichtcassettes niet bruikbaar (faalkosten)
condens negCondensvorming en geen afvoer.
De traditionele lichtcassettes zijn volledig dicht gelijmd/gekit en hebben geen enkele mogelijkheid tot condensafvoer. Door de matige zijaansluitingen met de sandwichpanelen bestaat de kans op extra condensvorming.

introvideo240
Het ATLAS WINDOWPANEL is het daglichtssysteem voor sandwichpanelen in het hellend dak. Hiernaast een korte introductie video van 33 seconden.

Het ATLAS WINDOWPANEL:
– is toepasbaar in ieder type sandwichpaneel ongeachte profieltype, isolatiekern of kerndikte.
– isolatiewaarde tot een waarde van 1,1 W/m²K (HR++) of lager
– Innovatieve afvoer van vocht met minimale kans op condesatie zonder isolatieverlies.
– Ideale water- en luchtafdichting op de omringende sandwichpanelen.
– Fraaie afwerking aan de zichtzijde van het paneel in het gebouw.

Het ATLAS WINDOWPANEL wordt beschermd door Europees octrooi EP 3 124 714 B1, Atlas Acomfa BV is de houder. De uitvinder A.G. de Klerk is directeur en medeaandeelhouder van het bedrijf.

Afbeeldingen met korte introductie ATLAS WINDOWPANEL

 

Lees hier verder over het concept en de opbouw.

isolatieHoge isolatiewaarde.
De keuze van de onderplaat bepaalt de isolatiewaarde van het Windowpanel. Hoe dikker de onderplaat, hoe hoger deze waarde is. De isolatiewaarde voor lichtdoorlatende materialen wordt uitgedrukt in een U-waarde. De 10-wandige polycarbonaat met een dikte van 32mm heeft een zelfde U-waarde als die van HR++ glas.
condensPerfecte condensafvoer.
De bovenplaat wordt vastgekit op het sandwichpaneel. Door dit op bepaalde punten niet te doen, ontstaat ruimte voor ventilatie. Condens wordt hierdoor afgevoerd zonder overlast.
atlas acomfa windowGeschikt voor raamtoepassing.
Geschikt voor raamtoepassing met 4 zijdige omringing door sandwichplaten in tegenstelling tot oplossingen die alleen geschikt zijn voor nok-tot-goot toepassingen of tot-goot toepassingen. Bij de nok-tot-goot toepassingen wijkt het profielering af de topplaat van het sandwichpaneel waarbij er aan de boven- en onderzijde geen overlap mogelijk is.
kerndikteGeschikt voor iedere kerndikte.
De kerndiktes kunnen varieren in PUR of PIR sandwichpanelen van 30 tot 160mm, bij mineraal wol gevulde sandwichpanelen kan de kerndikte nog verder oplopen om de gewenste isolatiewaarde te behalen.
zijafdichtingPerfecte aansluiting.
Perfecte water- en luchtdichte aansluiting op de omringende panelen door dezelfde profilering als het sandwichpaneel. Zowel de afdichtingen aan de zijkanten als aan de kopse kanten van het windowpanel zijn net zo goed als de de onderlingen afdichtingen van het sandwichpaneel.
tussengording windowpanelVermijden van faalkosten.
Extra ruimte tussen de ATLAS WINDOWPANELS voorkomt faalkosten. Bij een meervlakstoepassing wordt extra tussenruimte gecreëerd boven de gording. Wijkt de positie van de gording tijdens de bouw af, dan is er dus genoeg ruimte om dit op te vangen. U voorkomt hierdoor mogelijke faalkosten.

Contact

Delfweg 40
2211 VM Noordwijkerhout

Tel: (0252) 41 90 33
Fax: (0252) 41 88 07

E-mail:

Uitsluitend verkoop aan bedrijven.

Inschrijven nieuwsbrief

Naam
Geef een waarde voor Naam.
E-mail
is geen geldig e-mail address.
Captcha Captcha