kanaalplaten header

ATLAS LICHTDAK

Een systeem van polycarbonaat meerwandige kanaalplaten en aluminium profielen voor een complete lichtdoorlatende (terras)overkapping.

Condens in meerwandige kunststofplaten

Alle kunststoffen, met uitzondering van PET, zijn waterdicht maar niet dampdicht. Dit betekent dat er altijd condens kan ontstaan in de kanalen van meerwandige kunststofplaten. Condens kan naar de onderzijde afgevoerd worden (hoe groter de helling, hoe makkelijker dit gaat) of kan weer van binnen naar buiten door de plaatwand verdampen.

De mate waarin condens in de plaat kan optreden, hangt af van verschillende factoren, met name:

  • de isolatiewaarde van de plaat
  • het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur (indien van toepassing)
  • de vochtigheidsgraad van de omgevingslucht (bij nieuwbouw hebben we dikwijls te maken met hoge luchtvochtigheid door bv. het drogen van betonelementen)
  • gewoonweg het buitenklimaat. Bij dit laatste speelt de oriëntatie van de gemonteerde platen een belangrijke rol. Bij platen die naar het zuiden georiënteerd zijn zal er duidelijk minder condens in de platen zichtbaar zijn. De plaat wordt warmer waardoor het condenswater snel weer uit de plaat verdampt. Bij platen die noordelijk georiënteerd zijn of bij platen waar nooit zon op schijnt, kan in meer of mindere mate regelmatig condens in de platen zichtbaar zijn.


Condens in kunststof kanaalplaten is technisch gezien geen probleem. Estetisch kan het als vervelend ervaren worden. Spijtig genoeg kan dit fenomeen niet vermeden worden. Het is een eigenschap van het materiaal.

Inschrijven nieuwsbrief

Naam
Geef een waarde voor Naam.
E-mail
is geen geldig e-mail address.
Captcha Captcha